• Igazságügyi írásszakértői vélemény – írásbeli, részletesen kidolgozott elemző-összehasonlító-értékelő szakvélemény – elkészítése
  • Előzetes írásszakértői vizsgálat, állásfoglalás – a megrendelő tájékozódhat, milyen eredmény várható, és ennek segítségével eldöntheti a további lépéseket. Az elemző és az összehasonlító vizsgálat megtörténik – akárcsak az írásbeli vélemény esetében – de az értékelés és a véleményezés szóban történik.
  • Kézírások, aláírások eredetiségének vizsgálata magán- és közokiraton, végrendeleten, szerződéseken, számlákon, egyéb iratokon
  • Az író személy azonosítása az összehasonlító minták alapján
  • Szabadkézi, technikai hamisítások, torzítások megállapítása
  • Névtelen levelek, fenyegető levelek, búcsúlevelek vizsgálata
  • Nyomtatott nagybetűs-, kisbetűs -, folyóírással készített kézírás, számjegyírás, gépírás

Az írásszakértői vizsgálat mindig összehasonlító anyag birtokában történik!